Over LevensProfiel

De filosoof Michel Foucault zei het zo: "waarom zou ik van mijn leven geen kunstwerk maken?" en: "waarom is deze lamp of deze tafel wel een kunstwerk, en mijn leven niet?"

Eigenlijk is het vreemd dat we niet serieus de tijd nemen om ons leven te overzien. Foto's van een vakantie worden ingeplakt en sommigen houden een dagboek bij van hun dagelijkse beslommeringen, maar aan het Grote Geheel komen we niet toe. Mensen van naam en faam krijgen weliswaar hun eigen biografie, of schrijven, vaak geholpen door een zogenaamde "ghostwriter" zelf hun autobiografie. Gelukkig is een biografie niet langer meer alleen weggelegd voor de "happy few"! Ik kan u helpen met uw eigen, op deskundige wijze vervaardigde LevensProfiel.

Een LevensProfiel is voor iedereen, want ieder mens leeft immers een uniek leven. Het samenvatten van de persoonlijke levensgeschiedenis is voor degene die het (be)leeft -en zijn of haar directe omgeving- interessant, leuk en van belang. LevensProfiel brengt een boek met uw levensverhaal binnen uw bereik.

Een LevensProfiel is een reconstructie van een leven door de ogen van de opdrachtgever. Dat is bij uitstek een subjectief verhaal, want er bestaat nu eenmaal niet één werkelijkheid. Dat is ook juist de bedoeling van het LevensProfiel ! "De werkelijkheid" wordt gevormd door onze eigen waarneming. Op die manier wordt een geheugen opgebouwd, dat vaak fragmentarisch en onoverzichtelijk is. Hierin schuilt dan ook het belang van het laten opstellen van een LevensProfiel.

Het is wellicht een cliché maar daarom niet minder waar: iedereen leeft maar één keer (en zelfs als u gelooft in reïncarnatie zult u al uw levens waarderen)! Als u uw leven bewust leeft, vindt u het ook van belang dat dit leven zijn sporen nalaat, de sporen van het profiel van het leven.

Voor meer informatie: info@levensprofiel.nl